Najdôležitejšie udalosti
31/03/2020

Napo dosiahne nové výšky

Image: napofilm.net

V najnovšom filme od konzorcia Napo sa do popredia záujmu dostávajú práce vo výškach.

V duchu svojho príznačného zmyslu pre humor sa film Napo a… práce vo výškach venuje zásadným otázkam počnúc riadením rizík a zaškolením až po prevenciu pádov a alternatívne riešenia. V scénkach sa objavuje celá škála rôznych povolaní a situácií na pracovisku, kde riziko pádu z výšky predstavuje jeden zo zásadných problémov.

Pozrite si nový film Napo a… práce vo výškach

Okrem toho sa nezabudnite pozrieť do Napovho archívu, film „Napo…bezpečnosť na stavenisku” venovaný stavebnému priemyslu tiež obsahuje scénky týkajúce sa tejto pálčivej témy.