Najdôležitejšie udalosti
15/04/2019

Napo propaguje zlaté pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku

Napo sa pripája k podpore 7 zlatých pravidiel – pre nulovú nehodovosť a zdravú prácu, ktoré stanovila Medzinárodná asociácia sociálneho zabezpečenia (ISSA). Pravidlá sú súčasťou celosvetovej kampane Vision Zero, ktorú agentúra EU-OSHA podporuje.

Napo a kolegovia vystupujú v krátkom videu a zábavným spôsobom propagujú každé zo siedmych pravidiel. Prvým pravidlom na zozname je angažovanosť vedúcich pracovníkov a postupne sa preberajú všetky až po zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a investovanie do ľudí.

Pozrite si krátke filmy s Napom venované zlatým pravidlám Vision Zero

Navštívte webovú stránku o celosvetovej kampani Vision Zero

Navštívte webovú stránku o Napovi a pozrite si iné filmy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci