Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Napo zohráva svoju úlohu pri bezpečnej digitalizácii

Image

napofilm.net

Budúcnosť je už tu a pracoviská sa prispôsobujú novým spôsobom práce a technológiám. Napo chce, aby bol tento prechod čo najbezpečnejší a najzdravší, pričom sa využijú príležitosti a prekonajú výzvy pri vytváraní lepšieho pracovného prostredia.

Automatizácia, kooperatívne roboty alebo exoskelety môžu pri správnom zavedení do praxe, riadení a údržbe zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Smerodajným bodom je digitalizácia zameraná na človeka a Napo dáva toto posolstvo jasne najavo svojim vedúcim a kolegom.

Pozrite si film Napo a…roboty pri práci. Myslite z hľadiska digitalizácie, bezpečnosti a ochrany zdravia.

Vyhľadajte si na webovej stránke agentúry EU-OSHA publikácie o digitalizácii.