Najdôležitejšie udalosti
24/07/2019

Napo – európsky zástanca zdravých pracovísk

Napo je hlavnou postavou série krátkych animovaných filmov venovaných dôležitým témam z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré produkuje Konzorcium Napo. Ide o zábavné filmy, ktoré však nútia k zamysleniu a prinášajú vážne posolstvá.

Napo a jeho kolegovia komunikujú bez slov. To znamená, že jeho filmy môžu osloviť ľudí všetkých vekových kategórií a kultúr v celej Európe a pomáhajú šíriť myšlienky BOZP.

Napo, ako zástanca BOZP, je už 20 rokov zástupcom agentúry EU-OSHA pre oblasť zdravých pracovísk.

Zistite viac o postavičke Napo a filmoch a ďalších produktoch v našom letáku Napo – bezpečnosť s úsmevom

Navštívte webovú stránku o Napovi, kde si môžete prevziať a pozrieť filmy