Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Hovorme o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy: spolupráca s riadiacimi pracovníkmi a (budúcimi) pracovníkmi

Image

Photo by Adam Winger on Unsplash

Tieto praktické pomôcky na začatie diskusie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy budú prínosom pre odbornú prípravu a skupinové diskusie v práci alebo počas odborného vzdelávania. Prostredníctvom známych situácií na pracoviskách (ako sú kadernícke služby a obsluha strojov) sa v nich skúmajú každodenné témy, ako je vplyv viachodinového státia alebo manipulácia s ťažkým nákladom. Ponúkajú praktické rady v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy a informujú riadiacich pracovníkov a zamestnancov, ako rýchlo a účinne komunikovať o ochrane zdravia podporno-pohybovej sústavy.

Napo na pracovisku – pochopenie poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku používa krátke a zábavné videá, ktoré slúžia ako odrazový mostík na diskusiu, a zároveň ponúka poučenia prostredníctvom štruktúrovaných kategórií činností.

Nástroje a databáza zdrojov obsahuje usmernenia, prípadové štúdie a vizuálne materiály určené na vzdelávanie a pre mladých pracovníkov

Pozrite si všetky zdroje o ochrane zdravia podporno-pohybovej sústave pre budúce generácie