Najdôležitejšie udalosti
07/07/2020

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy: zdroje pre skupinové diskusie na pracovisku

souce: napofilm.net

Na riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku sú teraz k dispozícii dva súbory zdrojov v niekoľkých jazykoch, ktoré sa dajú navzájom kombinovať.

Pomôcky na otvorenie diskusie môžu uľahčiť skupinové diskusie na pracovisku alebo v rámci odbornej prípravy. Tento nástroj obsahuje praktické pokyny pre pracujúcich a ich manažérov na podporu efektívnej komunikácie o zdravotných problémoch s podporno-pohybovou sústavou.

Súbor nástrojov Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy obsahuje viac ako tucet filmov o Napovi na zvýšenie informovanosti v radoch zamestnancov a dodávateľov na témy, ako sú napríklad zlé polohy tela, opakujúce sa pracovné úkony, skoré identifikovanie poškodení podporno-pohybovej sústavy, manipulácia s bremenami a mnohé ďalšie. Súbor obsahuje príručku pre facilitátora a diskusné aktivity a hodí sa aj na školenia.

Prevziať dokument Pomôcky na otvorenie diskusie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy na pracovisku

Spoznajte postavičku Napo a pozrite si webové stránky Napo na pracovisku: Porozumieť poškodeniam podporno-pohybovej sústavy