Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy a rozmanitosť pracovnej sily: všetko, čo potrebujete vedieť

Image

© iStockphoto / FatCamera

Zamestnankyne, migrujúci pracovníci a LGBTI osoby sú oveľa častejšie ako ostatní zamestnanci vystavení na pracovisku rizikám, ktoré spôsobujú alebo zhoršujú poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Náš informačný list, ktorý je už k dostupný na webovej stránke kampane s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž v časti venovanej prioritnej oblasti „Rozmanitosť pracovníkov“, určuje rizikové faktory pre každú z uvedených skupín. Pozornosť upriamuje predovšetkým na bežné psychosociálne riziká, ako sú šikanovanie, obťažovanie, diskriminácia a slovné napádanie.

Štvorstranový sprievodca odkazuje aj na relevantné právne predpisy EÚ a predstavuje príklady iniciatív a postupov podnikov, ktoré sú zamerané na prevenciu poškodení podporno-pohybovej sústavy v týchto konkrétnych skupinách pracovníkov.

Prečítajte si už teraz náš informačný list

Ďalšie zdroje nájdete na webovom sídle kampane v časti venovanej prioritnej oblasti „Rozmanitosť pracovníkov“

Prečítajte si viac informáciío kampani s názvom Zdravé pracovská znižujú záťaž