Najdôležitejšie udalosti
06/05/2019

Mikropodniky a malé podniky sú najdôležitejšie z mnohých príjemcov činností agentúry EU-OSHA.

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Mikropodniky a malé podniky, ktoré predstavujú prevažnú väčšinu podnikov v Európe, zamestnávajú približne polovicu pracovnej sily. Napriek tomu sú ich zamestnanci osobitne zraniteľní, pokiaľ ide o pracovné úrazy a choroby súvisiace s prácou.

Zvyšovaním informovanosti a poskytovaním praktických zdrojov agentúra EU-OSHA s pomocou svojich partnerov podporuje tisícky mikropodnikov a malých podnikov a mnohých iných príjemcov a naďalej hľadá inovatívne spôsoby, ako oslovovať hlavné cieľové skupiny.

Prečítajte si náš nový článok s ďalšími informáciami o príjemcoch činnosti agentúry EU-OSHA

Viac informácií o výzvach v oblasti BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch