Najdôležitejšie udalosti
09/07/2019

Pamätná príležitosť – agentúra EU-OSHA si jedinečným podujatím pripomína svoje 25. výročie

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

Dňa 5. júna agentúra EU-OSHA usporiadala stretnutie pri príležitosti 25. výročia spolupráce s partnermi na bezpečnejšej, zdravšej a produktívnejšej Európe.

Počas príhovorov a diskusií členov siete agentúry EU-OSHA, v ktorých sa bilancovalo uplynulé obdobie a poskytol sa náhľad do budúcnosti, vládla skutočne jedinečná atmosféra.

Radi by sme sa poďakovali všetkým účastníkom, ktorí prispeli k vytvoreniu výnimočnej atmosféry.

Pozrite si video s tým najzaujímavejším z podujatia

Prečítajte si náš nový článok so zhrnutím tohto výročného podujatia

Navštívte webovú stránku venovanú nášmu výročiu