Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Poznačte si samit Zdravé pracoviská 2022 do kalendára!

Image

Ako dosiahla najväčšia kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na svete taký veľký úspech? V dňoch 14. a 15. novembra 2022 sa v Bilbau uskutoční samit kampane Zdravé pracoviská 2022, na ktorom sa stretnú poprední odborníci na oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj vysokí predstavitelia Európskej komisie a Európskeho parlamentu a zástupcovia španielskej a baskickej vlády, aby prediskutovali výsledky kampane 2020 –⁠ 2022 Zdravé pracoviská znižujú záťaž.

Tento samit bude príležitosťou podeliť sa o svoje znalosti a preskúmať stratégie do budúcnosti v oblasti účinnej prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy pri práci. Počas neho sa uskutoční aj slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax víťazom súťaže v rámci kampane Zdravé pracoviská.

Sledujte priamy prenos z osobitnej časti webovej stránky samitu kampane Zdravé pracoviská 2022, na ktorej nájdete aj program a informácie o rečníkoch.

Sledujte hashtag #EUOSHAsummit a buďte priebežne informovaný a aktualitách a živom prenose