Najdôležitejšie udalosti
23/06/2020

Riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fyzicky náročná práca, akou je manipulácia s pacientmi, je dôležitý rizikový faktor poškodení podporno-pohybovej sústavy a stáva sa čoraz častejšou obavou v radoch zdravotníckych pracovníkov. Najčastejšie hlásené problémy sú bolesti chrbta a dolných končatín. Ako riešiť poškodenia podporno-pohybovej sústavy v tomto odvetví?

Náš diskusný dokument prináša prehľad poškodení podporno-pohybovej sústavy v zdravotníctve, analyzuje rizikové faktory a venuje sa efektívnym opatreniam pri prevencii, znižovaní a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Diskusný dokument na prevzatie

Pozrite si iné súvisiace publikácie a našu webovú stránku venovanú poškodeniam podporno-pohybovej sústavy