Najdôležitejšie udalosti
12/10/2020

Zdravé pracoviská znižujú záťaž: agentúra EU-OSHA otvára kampaň Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022

Lighten the Load

Najnovšia kampaň Zdravé pracoviská 2020 – 2022 je zameraná na poškodenia podporno-pohybovej sústavy a má na to dobrý dôvod. Tieto invalidujúce stavy, medzi ktoré patrí bolesť chrbta a bolesť krku, sú totiž najčastejšími ochoreniami zamestnancov v Európe.

Kampaň bola uvedená v rámci tlačovej konferencie, na ktorej sa zúčastnil komisár EÚ Nicolas Schmit, nemecký spolkový minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil a výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Christa Sedlatschek.

Poškodeniam podporno-pohybovej sústavy možno predchádzať a možno ich riadiť. A práve to chcú agentúra EU-OSHA a jej partneri dokázať vzájomnou spoluprácou, v rámci ktorej budú pracoviskám poskytovať informácie, tipy a nástroje a zároveň budú povzbudzovať ľudí vo všetkých odvetviach, aby sa riešenie problematiky poškodení podporno-pohybovej sústavy stalo ich prioritou.

Prečítajte si tlačovú správu

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská

Ďalšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy