Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Keďže kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž sa končí, naša pozornosť sa upriamuje na digitálnu budúcnosť.

Image

© Canva Studio - Pexels

Keďže kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž pre obdobie rokov 2020 – 2022 sa pomaly končí, agentúra EU-OSHA sa chce poďakovať svojej sieti kontaktných miest a všetkým ostatným partnerom kampane v celej Európe za to, že prispeli k jej veľkému úspechu. Poškodenia podporno-pohybovej sústavy postihujú milióny zamestnancov. Spoločne sme zvyšovali informovanosť o tom, ako im možno účinne predchádzať a ako ich riadiť.

Už prebiehajú plány pre ďalšiu kampaň na obdobie rokov 2023 – 2025 s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku, v rámci ktorej sa bude poukazovať na vplyv digitalizácie na prácu a pracoviská, ako aj na súvisiace problémy a možnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Zistite viac o tom, ako hlavní európski odborníci a rozhodovacie subjekty oslávili dosiahnuté úspechy a ako sa o ne podelili v rámci samitu Zdravé pracoviská znižujú záťaž

Prečítajte si viac informácií o nadchádzajúcej kampani, alebo si pozrite naše zdroje týkajúce sa digitalizácie práce.