Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Podeľte sa s nami o svoj názor! Začal sa nový prieskum mienky partnerov agentúry EU-OSHA

Image

© Worawut- stock.adobe.com

Tento prieskum je príležitosťou pre partnerov a používateľov práce agentúry, aby poskytli spätnú väzbu na našu organizáciu a jej činnosť. Spätná väzba nám pomôže lepšie nasmerovať naše úsilie a zlepšiť relevantnosť a užitočnosť našej práce. Výsledky prieskumu budú slúžiť aj ako podklad na prípravu novej agentúrnej stratégie. 

Prieskum vykonáva spoločnosť ICF S.A. v mene EU-OSHA a účasť na prieskume je anonymná. Uskutoční sa od 20. februára do 27. marca a jeho vyplnenie trvá približne 15 minút. 

Ak sa chcete zúčastniť, kliknite sem.