Najdôležitejšie udalosti
07/08/2020

Zábavným spôsobom sa spolu s Napom dozveďte viac o zachovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

source: napofilm.net

Vždy robí to isté: vyčarí vám široký úsmev na tvári a dá niekoľko tipov v oblasti bezpečnosti, ktoré si zapamätáte. Každý, bez ohľadu na vek, dostane od Napa dôležitú lekciu, keď vstúpi do jeho animovaného sveta práce, v ktorom musí čeliť bezpečnostným rizikám.

Podmanivý prístup, ktorý je zábavný a vzdelávací zároveň, ako aj jazyk bez slov a kultúrna neutralita vytvárajú zo série filmov o Napovi univerzálny a silný nástroj, ktorý môžu využívať podniky a odborné školy na zvyšovanie informovanosti o rôznych aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Časť Napo na pracovisku, ktorá obsahuje súbor činností s názvom Porozumieť poškodeniam podporno-pohybovej sústavy s Napom, môže byť základom diskusie o hlavných rizikových faktoroch v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy a navrhovaných rozhodnutiach pomocou filmov s Napom o tejto téme.

Napo sa dokonca venuje aj základným školám prostredníctvom súborov osobitných lekcií, ktoré sú určené učiteľom, aby im pomohli pri predstavovaní BOZP budúcim pracovníkom, a to jedinečným a tvorivým spôsobom.

Ešte ste sa s Napom nestretli? Objavte všetky jeho filmy. Môžu mať pre vás veľký význam a pomôcť vám pri príprave tvorivej diskusie na pracovisku o témach BOZP, ktoré vás zaujímajú.

Napo vám dokonca môže pomôcť zvýšiť informovanosť o pracovných problémoch súvisiacich s ochorením COVID-19. Pozrite si videá a zdieľajte ich: Napo vo filme ... Zastavme pandémiuNapo vo filme ... Telepráca s cieľom zastaviť pandémiu