Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Zapojte sa do Svetového dňa artritídy s cieľom pomôcť znížiť záťaž pracovníkov s reumatickými chorobami a chorobami podporno-pohybovej sústavy

Image

© EULAR

Svetový deň artritídy, ktorý si každoročne pripomíname 12. októbra, podporuje lepšie pochopenie vplyvov reumatických chorôb a chorôb podporno-pohybovej sústavy a vyššiu informovanosť o nich.

Na čele celosvetovej kampane stojí asociácia EULAR, ktorá je partnerom agentúry EU-OSHA v rámci kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž. Asociácia EULAR tento rok upriamuje pozornosť na slabé miesta, akými sú ťažkosti súvisiace s dostupnosťou rýchlej odbornej reumatologickej liečby v Európe.

Vzhľadom na to, že reumatické choroby a choroby podporno-pohybovej sústavy postihujú viac ako 120 miliónov ľudí v EÚ, potreba zamestnávateľov udržať si zamestnancov rastie a tento proces musia podporovať sociálne služby a služby zamestnanosti.

Ako sa môžete zapojiť do Svetového dňa artritídy 2022: Aké je vaše slabé miesto #RheumaPainPoint? Zúčastnite sa na webovom seminári o reumatológii, pozrite si video s príkladmi osvedčených postupov o tom, ako zvýšiť reumatologickú starostlivosť v rôznych krajinách, a podeľte sa o vlastné skúsenosti v oblasti reumatológie.  

Navštívte prioritné oblasti kampane Zdravé pracoviská, ako sú chronické ochoreniapsychosociálne riziká, a získajte tak užitočné informácie o prevencii a riadení poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prečítajte si viac o výskume agentúry EU-OSHA v oblasti poškodení podporno-pohybovej sústavy