Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Pripojte sa k nám na samite Zdravé pracoviská 2022!

Image

© EU-OSHA / morenoesquibel

Hlavní odborníci a riadiaci pracovníci sa 14. a 15. novembra stretnú na dvojdňovej konferencii v Bilbau, aby diskutovali o výsledkoch kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž počas obdobia rokov 2020 – 2022 a vymenili si názory na budúcnosť v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Osobitným podujatím v rámci tejto konferencie je súťaž Zdravé pracoviská – cena za dobrú prax, v ktorej sa poukazuje na organizácie, ktoré priniesli inovatívne riešenia v oblasti riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.

Počas samitu sa pozornosť venuje aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v novom svete práce, čím sa odkazuje na nadchádzajúcu kampaň na obdobie rokov 2023 – 2025 s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku.

Prečítajte si tlačovú správu a pozrite si fotografie z podujatia

Sledujte program prostredníctvom živého vysielania!

Sledujte hashtagy #EUOSHAsummit a #EUhealthyworkplaces