Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Medzinárodný deň žien: Pracoviská môžu pomáhať pri odhaľovaní a podpore obetí domáceho násilia

Image

© Jose - stock.adobe.com

Dňa 8. marca agentúra EU-OSHA opätovne potvrdzuje, že podporuje právo žien a dievčat žiť a pracovať bez násilia, či už online alebo offline.

Podporujeme výzvu orgánu OSN Ženy na boj proti násiliu na ženách v digitálnom prostredí. Prijatie prístupu k inováciám a technológiám, ktorý zvyšuje informovanosť žien o ich právach, má zásadný význam.

Pri tejto príležitosti predkladáme diskusný dokument o vplyve domáceho násilia na pracovisku. Zneužívanie ovplyvňuje zdravie, blaho a produktivitu obetí. Často vedie k narušeniu profesijného života a môže mať dôsledky aj na ich spolupracovníkov a zamestnávateľov.

Naša publikácia predstavuje politické rámce EÚ a členských štátov a ponúka konkrétne návrhy opatrení na pracovisku, ktoré slúžia na odhaľovanie ohrozených žien a na podporu obetí.

Ak sa chcete o ženách, ako aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci dozvedieť viac, pozrite si našu tematickú sekciu a naše články na OSHWiki.