Najdôležitejšie udalosti
25/06/2019

Inovatívny nástroj OiRA na hodnotenie rizík sa šíri do celého sveta

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Na základe platformy OiRA agentúry EU-OSHA nadnárodný výrobca automobilov Daimler vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou, hoci bola táto platforma pôvodne určená pre mikropodniky a malé podniky.  Platforma OiRA bola pôvodne vyvinutá tak, aby poskytovala vnútroštátnym partnerom agentúry EU-OSHA (napríklad ministerstvám alebo inšpektorátom práce) nástroje na hodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú špecifické pre jednotlivé odvetvia a prispôsobené vnútroštátnym podmienkam.

Prečítajte si tlačovú správu

Zistite viac o používaní nástrojov OiRA, aby ste mohli vykonať vlastné hodnotenia rizík

Pozrite si video o používaní platformy OiRA na hodnotenie rizík