Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Infografika medzi novými zdrojmi venovanými práci pre digitálnej platformy

Image

© EU-OSHA

Práca pre digitálne platformy zahŕňa širokú škálu pracovných miest a pracovníci, ktorých sa týka, čelia veľmi rôznorodým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Na doplnenie existujúcich zdrojov na účely zvýšenia informovanosti o tejto prioritnej oblasti kampane Zdravé pracoviská agentúra EU-OSHA zdieľa:

infografiku, ktorá prehľadne predstavuje fakty a čísla, hlavné odvetvia, príležitosti, výzvy a iniciatívy na zabezpečenie toho, aby sa pri práci pre platformy dodržiavala bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov.

prezentáciu v programe PowerPoint, ktorá skúma dôsledky práce pre platformy pre BOZP a je dostupná vo viacerých jazykoch.

Dozviete sa všetko, čo potrebujete vedieť o práci pre digitálne platformy