Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v osobných službách a službách týkajúcich sa domácnosti v Belgicku

Image

Photo by Tima Miroshnichenko

Odvetvie poukazov na služby (na úrovni EÚ nazývané aj ako odvetvie osobných služieb a služieb týkajúcich sa domácnosti) nadobudlo od obdobia svojho vytvorenia v roku 2004 kľúčový význam, pričom v Belgicku eviduje viac ako milión zákazníkov (štvrtina domácností). Zamestnanci však v uplynulom období čelia čoraz väčším problémom, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V novom diskusnom dokumente je ponúknutý prehľad týchto výziev v oblasti BOZP a obsahuje odporúčania na zlepšenie pohody zamestnancov, najmä v oblasti školení a osvedčených postupov.

Zistenia by mohli zaujímať aj iné členské štáty, v ktorých nie sú takéto informácie k dispozícii. Prispejú i k podporovaniu európskych sociálnych partnerov pri dosahovaní ich cieľa, ktorým je riešenie otázok BOZP v tomto odvetví.

Prečítajte si diskusný dokument s názvom Wellbeing at work in the Service Voucher sector in Belgium (Dobré podmienky na pracovisku v odvetví poukazov na služby v Belgicku)

Prečítajte si viac o tejto iniciatíve v článku na OSHwiki

Share this on: