Najdôležitejšie udalosti
16/10/2019

Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia v mikropodnikoch a malých podnikoch – stavebníctvo a poľnohospodárstvo

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Agentúra EU-OSHA organizuje 16. októbra v Bruseli konferenciu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe. Toto podujatie sa zameriava predovšetkým na vysokorizikové odvetvia stavebníctva a poľnohospodárstva, pričom do debaty sú zapojení hlavní sociálni partneri týchto odvetví.

Prioritou EÚ a agentúry EU-OSHA je zlepšiť BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch. Výsledkom nášho nedávneho hlavného projektu v oblasti BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch je široká škála publikácií v niekoľkých jazykoch. Obsahujú informácie o novom výskume v oblasti napr. osvedčených postupov a praktických riešení.

Viac informácií o konferencii

Prečítajte si o BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch v Európe

Prezrite si naše publikácie o BOZP v mikropodnikoch a malých podnikoch