Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Vplyv práce pre digitálne platformy na pracovníkov v odvetví zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Odvetvie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré zamestnáva približne 10 % celkovej pracovnej sily v mnohých krajinách EÚ, čelí viacerým výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Digitalizácia a zavedenie práce pre platformy zmenili toto odvetvie tým, že vytvorili nové riziká a príležitosti v oblasti BOZP v súvislosti s fyzickou a psychosociálnou pohodou pracovníkov.

V našom najnovšom dokumente sa predkladajú základné faktory, na ktoré by tvorcovia politík mali upriamiť pozornosť a medzi ktoré patrí aj rozmanitosť pracovnej sily, prevaha žien (80 %) a rôzne formy zamestnania v tomto odvetví.

Siahnite po zisteniach a odporúčaniach v diskusnom dokumente Digital platform work in the health and social care sector: implications for occupational safety and health (Práca na digitálnej platforme v sektore zdravotnej a sociálnej starostlivosti: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci).

Ďalšie informácie o práci pre digitálne platformy

Pozrite si našu tematickú časť venovanú zdravotnej a sociálnej starostlivosti