Najdôležitejšie udalosti
28/08/2019

Ako ovplyvnia nové trendy svet práce a BOZP v budúcnosti: exoskeletony a sociálne inovácie

V dvoch aktuálnych prognostických článkoch sa skúma možný vplyv nových vývojových trendov na BOZP. Prvým trendom je používanie exoskeletonov, nositeľných podporných zariadení. Druhý nie je z technickej oblasti, ide o sociálne inovácie na pracoviskách.

Povaha pracovných činností a organizácia práce sa neustále menia, ako sa menia požiadavky na zručnosti a vyvíjajú technológie. Nové (netechnické) spôsoby práce, ako sú nové formy organizácie a vodcovstva, participácia zamestnancov a posilnenie ich postavenia, inovácie na pracovisku, splnenie potrieb zamestnancov poskytnutím kvalitných pracovných miest, spoločenská pohoda a flexibilita, pokiaľ ide o miesto a čas výkonu práce, menia formy interakcie medzi kolegami a rušia sa nimi organizačné prekážky. Nové technológie, ako sú exoskeletony, sú zamerané na fyzické potreby a určené na zmiernenie fyzickej námahy a prevenciu poškodenia podporno-pohybovej sústavy.

Aké riziká sa spájajú s týmito trendmi a čo znamenajú pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci? Prečítajte si naše prognostické články.

Stiahnite si prognostický článok o sociálnych inováciách na pracovisku

Prečítajte si prognostický článok o rastúcom používaní exoskeletonov

Oboznámte sa s našími webovými stránkami o vznikajúcich rizikách