Najdôležitejšie udalosti
16/12/2019

Ako digitalizácia ovplyvňuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci?

Neuveriteľný potenciál digitálnych technológií transformuje pracoviská, čo to však znamená pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov? Naša nová brožúra poskytuje prehľad prebiehajúcej práce v oblasti digitalizácie – vrátane nedávneho prognostického projektu – a jej vplyvu na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V brožúre sa zdôrazňuje, ako by sme mohli minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky digitalizácie pre BOZP. Okrem toho sa v nej prezentujú spôsoby, ako môžeme digitálne technológie využívať na zlepšenie prevencie na pracovisku.

Zistite viac o vplyve digitalizácie na BOZP v našej brožúre

Prečítajte si jazykové verzie správy Zhrnutie – Prognóza nových a vznikajúcich rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s digitalizáciou do roku 2025

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom prognostickom projekte, navštívte časť venovanú digitalizácii

Prečítajte si správu The changing nature of work and skills in the digital age (Meniaci sa charakter práce a zručností v digitálnom veku), ktorú uverejnil útvar Európskej komisie pre vedecké a znalostné služby.