Najdôležitejšie udalosti
09/10/2019

Ako môžeme chrániť zraniteľných zamestnancov pred nebezpečnými látkami?

Niektoré skupiny zamestnancov sú vystavené vyššiemu riziku v dôsledku expozície nebezpečným látkam ako iné. Stáva sa to preto, že sú neskúsení, neinformovaní alebo fyzicky zraniteľnejší. Jedným z dôvodov môže byť časté striedanie zamestnaní,, alebo práca v odvetví nízkou informovanosťou, alebo ak je osobná senzibilita vyššia, respektíve iná.

Viac sa o tejto téme môžete dočítať v aktuálnom informačnom liste agentúry EU-OSHA o zraniteľných zamestnancoch a nebezpečných látkach. Dozviete sa, aké úlohy a povinnosti má zamestnávateľ, ktoré skupiny zamestnancov sú mimoriadne zraniteľné, ako sú mladí pracovníci, migranti alebo tehotné ženy, a zistíte, ako sa majú zohľadniť ich potreby prostredníctvom hodnotenia rizík a prevenčných opatrení.

Prečítajte si informačný list

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská 

Dočítajte sa viac o rizikových skupinách zamestnancov