Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Samit kampane Zdravé pracoviská 2022: Prehľad a dojmy

Image

Vďaka kvalitným poznatkom o prevencii poškodení podporno-pohybovej sústavy od špičkových odborníkov a rozhodovacích subjektov bol samit agentúry EU-OSHA Zdravé pracoviská 2022 pútavý a účinný. Na konferencii, ktorá sa konala v Bilbau 14. a 15. novembra, sa poukázalo na prínos kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž pri zvyšovaní informovanosti o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy, ktoré postihujú každého tretieho zamestnanca v EÚ.

V prehľade zo samitu sa nachádza výber najdôležitejších výstupov, zhrnutia z rokovaní, ako aj zistenia, závery a hlavné posolstvá.

Prečítajte si zhrnutie samitu kampane Zdravé pracoviská 2022, pozrite si záznamy a prezentácie

Pozrite si fotografie z podujatia