Najdôležitejšie udalosti
12/11/2019

Samit Zdravé pracoviská 2019 je záverečnou bodkou za úspešnou dvojročnou kampaňou zameranou na nebezpečné látky

Agentúra EU-OSHA, jej partneri a zainteresované strany sa zídu v Bilbau na záverečnom podujatí kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky na roky 2018 – 2019.

Samit je príležitosťou osláviť dosiahnuté výsledky kampane a ponúka delegátom možnosť vymeniť si skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa nahrádzania nebezpečných látok, minimalizovania expozície karcinogénom a výziev z hľadiska účinnej prevencie.

Hlavným bodom podujatia je slávnostné odovzdávanie Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Tento rok získalo ocenenie a uznanie za inovatívny prístup k riadeniu nebezpečných látok desať organizácií.

Prečítajte si tlačovú správu, v ktorej nájdete ďalšie informácie

Prečítajte si viac o podujatí a stiahnite si program

Sledujte samit naživo online