Najdôležitejšie udalosti
09/12/2019

Samit kampane Zdravé pracoviská 2019 – zápisy a záznamy z konferencie sú už k dispozícii

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Na dvojdňovom podujatí, ktoré sa konalo v Bilbau, sa stretli tvorcovia politík, sociálni partneri, zástupcovia kontaktných miest agentúry EU-OSHA, oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a ďalšie zainteresované strany pri príležitosti ukončenia kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Udeľovanie ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská sa uskutočnilo počas veľmi emotívnej slávnosti, pričom delegáti si vymenili osvedčené postupy, zhodnotili získané poznatky a vyjadrili záväzok riešiť budúce výzvy spoločne.

V súčasnosti je k dispozícii zhrnutie konferencie, záznamy zo všetkých zasadnutí, prezentácie a fotografie.