You are here

Najdôležitejšie udalosti
09/10/2017

Blíži sa samit Zdravé pracoviská 2017

Samit Zdravé pracoviská, ktorým sa uzavrie kampaň na obdobie rokov 2016 – 2017 s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, sa uskutoční 21. a 22. novembra v Bilbau v Španielsku. Poprední európski odborníci a subjekty s rozhodovacou právomocou diskutujú o výsledkoch dvojročnej kampane a vymieňajú si informácie o osvedčenej praxi pri podpore zdravého starnutia v práci.

Agentúra EU-OSHA spolu so svojimi partnermi zároveň oslavuje dva míľniky: 20 rokov od zrodu Napa, nášho partnera z kreslených príbehov pri podpore bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, a 10 rokov existencie programu partnerstva v rámci kampaní agentúry EU-OSHA.

Ďalšie informácie o samite Zdravé pracoviská

Kto je Napo?

Kto sú oficiálni partneri našej kampane?