Najdôležitejšie udalosti
29/04/2020

Zdravé pracoviská znižujú záťaž – teraz online: internetová stránka pripravovanej kampane na venovanej poškodeniam podporno-pohybovej sústavy

Získajte predstavu o nadchádzajúcej kampani! Nová internetová stránka je plná informácií a užitočných zdrojov o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou a dôvodov na ich riešenie.

Na stránku budú postupne pridávané ďalšie nástroje a zdroje v mnohých jazykoch v rámci príprav na začatie kampane počas európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2020. Ale načo čakať? Už teraz si môžete prezrieť našu internetovú stránku a zistiť, ako by ste sa mohli zúčastniť na kampani.

Nepremeškajte najnovšie informácie na stránke pripravovanej kampane.

Podrobnejšie informácie o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy na našej osobitnej internetovej stránke