Najdôležitejšie udalosti
29/04/2021

Zúčastnite sa na súťaži o filmovú cenu Zdravé pracoviská 2021!

Záujemcovia o účasť na 21. ročníku filmovej ceny Zdravé pracoviská (HWFA) môžu do 30. júna posielať súťažné príspevky o najlepší dokumentárny film súvisiaci s prácou .

Cena sa udelí v rámci samostatnej kategórie na 19. ročníku festivalu dokumentárnych filmov Doclisboa, ktorý sa uskutoční od 21. do 31. októbra 2021. Ide o ocenenie filmu, ktorý najlepšie poukáže na ľudský rozmer v meniacom sa svete práce.

Festival bude prebiehať v tzv. zmiešanej forme, prezenčne aj online, a jeho súčasťou budú podujatia na nadväzovanie kontaktov venované národným a medzinárodným hosťom, ako aj prezentácie. Pripravované chorvátske projekty dostanú možnosť predstaviť sa na osobitnom festivalovom podujatí.

Ako poslať súťažný film

Viac informácií o festivale Doclisboa 2021

Pozrite si predchádzajúce ročníky filmovej ceny Zdravé pracoviská