You are here

Najdôležitejšie udalosti
05/12/2018

Kampaň #EUhealthyworkplaces má za sebou silný a úspešný rok

Nastal čas, aby sme uzavreli prvú kapitolu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Zostavujeme ďalší ambiciózny plán na nadchádzajúci rok 2019 a zároveň sa pozeráme na vynikajúcu prácu, ktorú od spustenia kampane v apríli 2018 vykonali naše národné koordinačné strediská, mediálni partnerioficiálna kampaň.

Ďakujeme vám všetkým za podporu!

Vychutnajte si najkrajšie momenty kampane Zdravé pracoviská a sledujte druhú kapitolu kampane, ktorá sa začne v januári.