Najdôležitejšie udalosti
21/07/2020

Zdravie a bezpečnosť starnúcich pracovníkov: priorita pre všetkých

© Cristina Vatielli

Problém starnutia a úbytku pracovnej sily nie je v Európe nový: očakáva sa, že do roku 2030 pracovníci vo veku od 55 do 64 rokov budú tvoriť 30 % alebo viac pracovnej sily. Medzičasom mnohí zamestnanci opúšťajú trh práce dlho pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku.

Kľúčom k zastaveniu tohto negatívneho procesu a zlepšeniu produktivity z dlhodobého hľadiska sú udržateľné riešenia na vytvorenie bezpečných, zdravých a spravodlivých podmienok od začiatku pracovného života ľudí.

Výsledkom projektu, ktorý agentúra EU-OSHA vykonala pred niekoľkými rokmi, bola rozsiahla analýza politík a iniciatív zameraných na riešenie starnutia pracovníkov v celej Európe.

Oboznámte sa s projektom Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) v kontexte starnúcej pracovnej sily a pozrite si jeho rôzne publikácie

Získajte viac informácií o tom, ako európske krajiny riešia problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomocou nášho nástroja na vizualizáciu údajov o starnutí a BOZP uverejnenom v roku 2017.

Pomôžte nám propagovať zdravé pracovné postupy pre všetky vekové kategórie – používajte a zdieľajte praktické zdroje, ktoré sú výsledkom kampane z rokov 2016 – 2017 s názvom Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie