You are here

Najdôležitejšie udalosti
17/08/2017

Príručky s osvedčenými postupmi v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu – teraz k dispozícii!

Dve komplexné príručky o postupoch odvetvovej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú teraz k dispozícii na stiahnutie vo viac ako 20 jazykoch. Uverejnila ich Európska komisia a týkajú sa poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat, záhradníctva a lesníctva, ako aj malých rybárskych plavidiel (ktoré tvoria 80 % rybárskej flotily EÚ). Obsahujú príklady dobrých postupov v oblasti prevencie rizík, prípadové štúdie zo skutočného života a praktické zdroje a slúžia ako vynikajúce príručky k zaisteniu bezpečnosti zamestnancov v týchto odvetviach. Tieto príručky slúžia ako ľahko použiteľný referenčný materiál so slovníkmi, ilustráciami a grafmi.

Stiahnite si príručky s osvedčenými postupmi:

Ochrana zdravia a bezpečnosti pracovníkov v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat, záhradníctve a lesníctve

Európska príručka k prevencii rizík v malých rybárskych plavidlách