Najdôležitejšie udalosti
18/07/2019

Dobré muskuloskeletálne zdravie v ranom veku: zhrnutie seminára je už k dispozícii

@Annie Spratt on Unsplash

Agentúra EU-OSHA v spolupráci so sieťou ENETOSH (Európskou sieťou pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) zorganizovali seminár venovaný problematike muskuloskeletálnych porúch (MSD), ktorými trpia mladí ľudia a pracovníci. Seminár bol pripravený v rámci projektu na získanie všeobecného prehľadu muskuloskeletálnych porúch, ako aj prípravy na nadchádzajúcu kampaň s názvom Zdravé pracoviská znižujú záťaž, ktorá sa začne v októbri 2020.

Podujatie prispelo k zvýšeniu informovanosti o potrebe podporovať dobré muskuloskeletálne zdravie už v ranom veku. Účastníci si v malých skupinkách vedených odborníkmi vymenili názory na štyri rôzne aspekty: výskum, politiku (BOZP – ergonómia), prax (zahrnutie problematiky BOZP do vzdelávania) a komunikáciu (vnímanie vlastného tela).

Prečítajte si správy s hlavnými závermi z jednotlivých pracovných seminárov

Získajte viac informácií o prevencii muskuloskeletálnych porúch

Prečítajte si praktickú príručku pre malé podniky s názvom Psychosociálne riziká, stres a poruchy podporno-pohybovej sústavy – praktická príručka pre malé podniky