Najdôležitejšie udalosti
03/10/2019

Pripravte sa na samit Zdravé pracoviská 2019!

Agentúra EU-OSHA spolu so svojimi najaktívnejšími partnermi a podporovateľmi oslávi v dňoch 12. a 13. novembra v Bilbau úspešné ukončenie kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Ide o posledné stretnutie v rámci kampane, na ktorom sa poprední európski odborníci a tvorcovia rozhodnutí môžu podeliť o svoje skúsenosti a poukázať na osvedčené postupy pri podpore prevencie vystavenia nebezpečným látkam pri práci, ako aj ich bezpečnej kontroly.

Tento samit bude takisto príležitosťou na oslavu víťazov Ceny za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Ide o desať organizácií, ktoré nezávislá medzinárodná porota ocenila a uznala za proaktívnu a udržateľnú kontrolu nebezpečných látok na pracovisku.  

Prečítajte si viac informácií o samite Zdravé pracoviská 

Spoznajte našich oficiálnych partnerov kampane

#EUOSHASummit