Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Pripravte sa na Európsky týždeň a spustenie kampane Zdravé pracoviská „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“!

Image

© EU-OSHA

Už čoskoro sa začne nová kampaň Zdravé pracoviská.

Tento najnovší ročník je zameraný na bezpečnú a zdravú prácu v digitálnej dobe a predstaví ho európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit na podujatí pre médiá v Bruseli počas Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná od 23. do 27. októbra.

Naša sieť kontaktných miest a ďalší partneri kampane organizujú aktivity a podujatia na zvýšenie informovanosti o bezpečnej a zdravej digitálnej transformácii práce.

Kľúčové informácie, prioritné oblasti a podrobnosti o novom ročníku udeľovania ocenení za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská si zatiaľ môžete pozrieť na webovej stránke kampane. K dispozícii máte aj úplne nový balíček pre sociálne médiá s pripravenými správami a vizuálnymi prvkami, aby ste mohli ľahko dať vedieť o kampani.

Pozrite si úplný zoznam podujatí kampane v celej Európe!

Preskúmajte veľké množstvo zdrojov na viacjazyčnej webovej stránke kampane.