Najdôležitejšie udalosti
01/07/2020

Nemecko predsedá Rade EÚ od 1. júla 2020

Nemecko bude do 31. decembra 2020 predsedať Rade EÚ – jednému z najdôležitejších rozhodovacích orgánov EÚ. Predsedníctvo preberá od Chorvátska a je prvou krajinou z nového tria (spolu s Portugalskom a Slovinskom), ktoré bude na tomto poste pôsobiť nasledujúcich 18 mesiacov.

Cieľom nemeckého predsedníctva je boj proti koronavírusu a riešenie hospodárskych následkov pandémie bez toho, aby dochádzalo k zanedbávaniu ďalších dôležitých tém, ktorým čelí EÚ. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby Európa vyšla z krízy silnejšia a odolnejšia než kedykoľvek predtým.

Viac informácií sa nachádza na našej webovej stránke venovanej tejto téme

Navštívte webové sídlo nemeckého predsedníctva EÚ

Pozrite si video s názvom Čo je predsedníctvo Rady a ako funguje?