Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Budúcnosť práce: čo hovoria odborníci o vplyve dronov na BOZP?

Image

© jordi - stock.adobe.com

V rámci našej činnosti zameranej na odhaľovanie vznikajúcich rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) predstavujemenový diskusný dokument o bezpilotných vzdušných prostriedkoch (alebo dronoch) na pracoviskách a dôsledkoch pre bezpečnosť, zdravie, súkromie a zodpovednosť a riešenie vznikajúcich rizík.

V dokumente sa skúmajú problémy v oblasti BOZP pri práci s dronmi, poukazuje sa na medzery vo výskume a ponúkajú sa realizovateľné odporúčania pre zainteresované strany na riešenie problémov na pracovisku a podporu ďalšieho pokroku v tejto oblasti.

Pozrite si aj zhrnutie  seminára kontaktných miest : na: Odborné diskusné dokumenty o budúcnosti práce a BOZP a naše ďalšie odborné diskusné dokumenty o budúcnosti práce .

Zaujímate sa o digitalizáciu a nové spôsoby práce? Sledujte kampaň EU-OSHA Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku!