Najdôležitejšie udalosti
15/05/2019

Úloha veľkých dát a umelej inteligencie na európskych pracoviskách

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Používanie veľkých dát v kombinácii s technológiami strojového učenia sa stáva realitou na európskych pracoviskách. V dvoch nových prognostických diskusných dokumentoch sa skúmajú prínosy a možné riziká využitia týchto digitálnych technológií pre bezpečnosti a ochranu zdravia na pracovisku. Prvý článok venovaný využitiu veľkých dát na zefektívnenie inšpekcií sa zameriava na lepšiu identifikáciu objektov na kontrolu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Druhý článok poukazuje na miesta a spôsob využitia umelej inteligencie, ako napríklad pri rozhodovaní v personálnych otázkach na pracovisku (skríning talentov, náborové postupy), v robotike posilnenej umelou inteligenciou, v četovacích robotoch v zákazníckych centrách alebo v nositeľných technológiách vo výrobných linkách Autori oboch článkov dospeli k záveru, že najlepšou cestou do budúcnosti je kombinácia ľudskej a umelej inteligencie.

Odporúčajú spôsoby, ako zaobchádzať s najvýznamnejšími rizikami. Treba poznamenať, že technológia sama o sebe neznamená riziko alebo prínos pre BOZP. Je to jej uplatnenie v praxi, ktoré vedie k dobrým alebo zlým podmienkam.

Prečítajte si články o tom, ako úlohu zohrávajú veľké dáta pre efektívnosť inšpekcií a aké sú prínosy a riziká umelej inteligencie na európskych pracoviskách.

Získajte viac informácií od agentúry EU-OSHA v oblasti digitalizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci