You are here

Najdôležitejšie udalosti
04/04/2017

Nadviazanie na prieskum ESENER-2 o participácii zamestnancov – pozrite sa na výsledky!

Ako podniky organizujú participáciu zamestnancov na riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Existujú formálne štruktúry pre zastúpenie zamestnancov alebo sú namiesto toho zamestnanci stále viac priamo zapojení? Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si výsledky kvalitatívnej štúdie agentúry EÚ-OSHA o participácii zamestnancov a konzultáciách ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá nadviazala na prieskum podnikov ESENER-2.

Prečítajte si tlačovú správu

Prečítajte si správu, zhrnutie a sedem správ z jednotlivých krajín

Preskúmajte zistenia prieskumu podnikov pomocou interaktívneho panelu prieskumu online