Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Zameranie na poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí

Image

Vedeli ste, že mnoho poškodení podporno-pohybovej sústavy sa objavuje už v detstve? Riešenie príčin, ako aj zavedenie preventívnych opatrení už od raného veku je veľmi dôležité. V novej správe agentúry EU-OSHA sa vysvetľujú rizikové faktory a zdôrazňuje sa význam dobrej starostlivosti o zdravie podporno-pohybovej sústavy ako neoddeliteľnej súčasti vzdelávania. 

Medzi školopovinnými deťmi a mladými ľuďmi je prevalencia poškodení podporno-pohybovej sústavy už 30 % a medzi učňami, mladými pracovníkmi alebo študentmi dosahuje 34 %, a preto má vzdelávanie kľúčový význam. Cieľom je rozšíriť znalosti, zvýšiť povedomie a informovanosť detí a mladých ľudí o ťažkostiach a bolestiach spojených s poškodeniami podporno-pohybovej sústavy.

Prečítajte si celú správu Musculoskeletal disorders among children and young people: prevalence, risk factors, preventive measures - A Scoping Review (Poškodenia podporno-pohybovej sústavy u detí a mladých ľudí: prevalencia, rizikové faktory, preventívne opatrenia – predbežný prehľad)

Získajte viac informácií o mladých ľuďoch a BOZP

Share this on: