Najdôležitejšie udalosti

Back to highlights

Začiatok terénneho prieskumu agentúry EU-OSHA o rizikových faktoroch rakoviny

Image

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Inovatívny prieskum sa zameriava na to, ako sú európski pracovníci vystavení výberu rizikových faktorov rakoviny s cieľom lepšie identifikovať tie, ktoré sú zodpovedné za väčšinu expozícií. Takéto spoľahlivé údaje majú zásadný význam pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, ako aj pre produktívne a udržateľné hospodárstvo.

Takmer 25 000 rozhovorov je dohodnutých s pracovníkmi vo Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Írsku a Španielsku. V náhodnom poradí budú telefonicky kontaktovaní prostredníctvom mobilného telefónu a budú odpovedať na otázky konkrétne sa týkajúce ich súčasného zamestnania a dennej práce.

Terénny prieskum potrvá do januára 2023 a uverejnenie prvých zistení je naplánované na záver roka 2023. Výsledky prieskumu budú doplnené sekundárnymi analýzami zahŕňajúcimi hĺbkové štúdie o konkrétnych témach.

Prečítajte si všetky informácie o projekte s názvom Workers’ exposure survey on cancer risk factors in Europe (Prieskum expozície zamestnancov rizikovým faktorom rakoviny)