Najdôležitejšie udalosti
30/05/2020

Vystavenie rizikovým faktorom pri práci – nový prieskum pre Európu

Počas európskeho týždňa boja proti rakovine od 25. do 31. mája sa pozornosť upriami na zvýšenie informovanosti o prevencii rakoviny, prístupe k liečbe a podpore pre tých, ktorí prežili rakovinu.

Pri príležitosti tohto podujatia EU-OSHA predstaví plán nového a inovatívneho prieskumu v radoch pracujúcich venovaného vystaveniu rizikovým faktorom rakoviny v Európe. V prieskume sa zhromaždia spoľahlivé údaje o vystavení na pracovisku. Očakáva sa, že sa tým doplní veľa chýbajúcich informácií o jednom z najväčších zdravotných problémov súvisiacich s prácou v Európe.

Zhromaždené údaje poskytnú presný a komplexný obraz o súčasných rizikách a pomôžu pri vypracúvaní preventívnych opatrení do budúcnosti. Prípravné práce na prieskume sa už začali a EU-OSHA plánuje zverejniť prvé výsledky v roku 2023.

Prečítajte si prehľad o projekte nového prieskumu

Navštívte našu webovú stránku venovanú prieskumu a rakovine súvisiacej s prácou

Viac informácií o európskom týždni boja proti rakovine