Najdôležitejšie udalosti

Späť na najdôležitejšie udalosti

Pozrite si nové webové sídlo kampane vo svojom jazyku: „Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku“

Image

Pre nadchádzajúcu kampaň Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023 – 2025, ktorá je zameraná na digitálne technológie na pracovisku, sme pre používateľov vytvorili aj sprístupnili úplne nové webové sídlo. Oboznámte sa s celou škálou zdrojov a informácií o tejto kampani a objavte riziká a prínosy digitalizácie v práci. Zistite, ako môžete zabezpečiť, aby zamestnanci zostali v bezpečí a zdraví.

Prečítajte si, ako sa môžete zapojiť a rozšíriť svoje poznatky o tejto téme ešte pred oficiálnym uvedením v októbri 2023. Pravidelne však naďalej sledujte novú webovú lokalitu, pretože bude rozšírená o mnoho ďalších funkcií a nástrojov vo viacerých jazykoch!

Nenechajte si nič ujsť a navštívte webové sídlo kampane Teraz je k dispozícii v 25 jazykoch!