You are here

Najdôležitejšie udalosti
27/11/2018

Prečítajte si informácie a číselné údaje o nebezpečných látkach pomocou našej novej infografiky

Agentúra EU-OSHA predstavuje interaktívnu infografiku, ktorá vznikla na podporu kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky.

Vďaka tejto infografike sa používatelia dozvedia informácie a číselné údaje o rizikách, ktoré nebezpečné látky predstavujú pre zamestnancov, ako aj o výhodách riadenia takýchto rizík. Ľahko sa používa a zahŕňa hlavné aspekty, ako sú nebezpečenstvá súvisiace s karcinogénmi na pracovisku a riziká pre konkrétne skupiny zamestnancov.

Pozrite si infografiku o nebezpečných látkach

Navštívte webové sídlo kampane Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky