Najdôležitejšie udalosti
17/06/2019

Výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA v rozhovore pre Euronews rozpráva o rakovine z povolania

V najnovšej časti programu Real Economy (reálna ekonomika) skúma spravodajský kanál Euronews nebezpečenstvá súvisiace s pracovnými prostrediami v Európskej únii so zameraním na rakovinu z povolania. Táto časť prináša rozhovor s výkonnou riaditeľkou agentúry EU-OSHA Dr. Christou Sedlatschekovou a uvádza príklad osvedčených postupov z oblasti drevospracujúceho priemyslu.

Rakovina z povolania patrí k najväčším zdravotným hrozbám, ktorým čelia pracoviská v celej Európe, a zapríčiňuje najvyšší podiel ochorení a úmrtí súvisiacich so zamestnaním. Prostredníctvom svojej súčasnej kampane Zdravé pracoviská 2018 – 2019 agentúra EU-OSHA významne prispieva k boju proti rakovine z povolania v súlade s hodnotami zakotvenými v Európskom pilieri sociálnych práv.

Pozrite si rozhovor vo videu (k dispozícii v 12 jazykoch)

Získajte viac informácií o európskej iniciatíve zameranej na poskytovanie informácií o karcinogénoch – Plán opatrení proti karcinogénom

Využite nástroje OiRA, riešenia pre mikropodniky a malé podniky špecifické pre jednotlivé odvetvia, na vykonávanie hodnotenia rizík