Najdôležitejšie udalosti
30/09/2019

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác 2019 sa nezadržateľne blíži.

EU-OSHA spolu so svojimi partnermi 21. októbra odštartuje Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom podporiť participatívny a aktívny prístup ku kontrole nebezpečných látok.

V rámci tohto významného míľnika prebiehajúcej kampane Zdravé pracoviská sa budú konať stovky podujatí v celej Európe, ako sú premietania filmov, podujatia na sociálnych médiách, konferencie, výstavy, súťaže a školenia.

Zistite viac o tom, čo sa bude diať vo vašom regióne medzi 21. a 26. októbrom a ako sa zapojiť.

Sledujte podujatie Európsky týždeň na Facebooku a šírte informácie o kampani #EUhealthyworkplaces