Najdôležitejšie udalosti
08/05/2019

Pri príležitosti Dňa Európy otvárajú inštitúcie EÚ svoje dvere verejnosti

© EU-OSHA / Europe Day in Bilbao, 2018

 

Európa si každoročne 9. mája pripomína myšlienku spolunažívania európskych občanov v mieri a jednote, ktorú prvý raz predniesol Robert Schuman vo svojom, dnes už historickom, prejave v roku 1950 v Paríži. Jeho vízia sa v priebehu rokov pretavila do spoločenstva vyznávajúceho rovnaké hodnoty s názvom Európska únia.

Pri príležitosti osláv tohto výročia inštitúcie EÚ organizujú rôzne aktivity, ako aj deň otvorených dverí pre širokú verejnosť 4. mája v Bruseli. EU-OSHA organizuje 9. mája kultúrne podujatie pre všetky vekové skupiny s informačným stánkom v centre Bilbaa, kde budú mať občania možnosť otestovať si svoje vedomosti o agentúre a jej 25 rokoch práce vo výročnom kvíze.

Osviežte si svoje vedomosti o histórii agentúry EU-OSHA. Zapojte sa do online kvízu

Zistite, čo agentúra EU-OSHA pripravuje v rámci osláv Dňa Európy v Bilbau.

Prečítajte si viac o Dni otvorených dverí európskych inštitúcií a sledujte #EUopenday.